Akmens vata šlaitiniams stogamsŠlaitiniams stogams naudojamos minkštos IL arba A-IL akmens tipo va­tos plokštės. Jos įspraudžiamos tarp gegnių, t.y. akmens vata turi būti 2 proc. platesnė nei atstumas tarp gegnių, [rengiant šlaitinį stogą, labai svar­bu gerai įrengti garo izoliaciją, teisingai padėti šiluminę ir vėjo izoliaciją, ne­pamiršti palikti ventiliacinį 50 mm oro tarpą. Oro tarpas yra būtinas, kad drėgmė, patekusi į stogo konstrukciją, nesikondensuotų joje, o per ven­tiliuojamą tarpą būtų išvėdinama. Dažniausiai statybose pasitaikanti klaida-visiškai nėra arba blogai įrengtas oro tarpas, t.y. nėra ventiliacijos išvedimo kraigo mazge, nepalikti oro tarpai karnize. Tokiu būdu net ir esant sandariai įrengtam stogui, tam tikromis sąlygomis į patalpos vidų pra­deda tekėti vanduo, drėgsta kampai, atsiranda pelėsių ir pan.

Kai apšiltinti stogą pasyviam EKIE namui, skairykite čia:  http://www.ekie.lt/pasyvus-namas/

Įrengiant įvairias čerpių, šiferio ar panašias dangas, būtina įrengti hidroizoliaciją. Tobulėjant medžiagoms, ši hidroizoliacinė plėvelė tapo antikondensacine, t.y. iš viršaus ji nepraleidžia vandens, o jos specia­lus padengimas iš apačios sugeria kondensatą, kuris išdžiovinamas cirku­liuojant orui per ventiliacinį oro tarpą. Jei stogas dengiamas bituminėmis čerpelėmis – šios plėvelės nereikia.

Vėjo izoliacijai turi būti naudojama garui laidi medžiaga. Todėl šlaitiniuo­se stoguose patogu naudoti PAROC akmens vatos TSL plokštę, kuri yra pa­kankamai standi, o jos paviršius padengtas stiklo audiniu.

Sutapdintiems stogams naudojama keletas PAROC akmens vatos plokš­čių tipų. Jos gali būti naudojamos tiek naujiems stogams jiengti, tiek se- niems renovuoti. Viršutinės plokštės tankis yra dvigubai didesnis nei apatinės, todėl ji yra daug kietesnė ir geriau paskirsto koncentruotas apkrovas. AKL+KKL sistema dažniausiai naudoja­ma naujiems stogams įrengti, kai reikia storesnės izoliacijos. Tais atvejais, kai stogai renovuojami, storo izoliacijos sluoksnio nereikia: Rekomenduoja­me PDP akmens vatos plokštę. Jos storis – nuo 40 iki 120 mm. Be to, PDP plokštę galima naudoti ir dvisluoksnėje sistemoje AKL+PDP. PDP -tai ypač kieta akmens vatos plokštė, ji susispaudžia ne daugiau kaip 10 proc, ją apkrovus 65 kPa apkrova.

Jeigu nuolydžiai nėra suformuoti montuojant konstrukcijas, juos reikia įrengti prieš klojant garo ir šiluminę izoliaciją. Visais atvejais minimalus nuo­lydis sutapdintiems stogams yra 1:80. Nuolydžius formuoti galima naudo­jant keramzitą, smėlį ar kitas birias medžiagas, ant viršaus įrengiant cemen­to išlyginamąjį sluoksnį arba be jo. Garo izoliacija jrengiama ant išlyginamo­jo sluoksnio. Jos tipas priklauso nuo patalpų, esančių po stogu, santykinio AKL+KKL šiluminė izoliacija. AKL – tai apatinė akmens vatos plokštė, kurios storis pa­renkamas skaičiavimais, ir viršutinė KKL plokštė – jos storis visada yra 20 mm. Šios abi plokštės pakankamai tvirtos, jų atsparumas gniuždymui yra 25 kPa, oro drėgnio. Ant garo izoliacijos klojamos akmens vatos plokštės taip, kad keturi kampai nesutaptų viename taške. Jei dvisluoksnė sistema – viršutinė plokštė turi perdengti apatinės plokštės siūles. PAROC akmens vatos plokš­tės tvirtinimo elementais tvirtinamos prie pagrindo (gelžbetonio plokštės, skar­dos ar medinio pakloto, cemento išlyginamojo sluoksnio). Tvirtinimo detalių skaičius nustatomas skaičiavimais, vidutiniškai 3-4 detalės vienam kvadrati­niam metrui. Prie parapetų (ypač pastato kraštuose) ir pajų tvirtinimo ele­mentų reikia daugiau. Ritininės dangos turi būti parenkamos pagal stogo nuolydį. Visais atvejais jos turi būti armuotos poliesteriniu audiniu ir prisotin­tos SBS bitumu, o klijuojamos tiesiog ant šių akmens vatos plokščių. Labai svarbu ritininės dangos apatinį sluoksnį, jei jis yra prilydomas ne visa plokštuma, tvirtinti prie pagrindo tais pačiais tvirtinimo elementais kaip ir akmens vatą. Tiek sutapdintiems stogams, tiek šlaitiniams labai svarbu sudaryti ventiliacijos galimybę. Todėl aukščiau- šiuose stogo taškuose kas 50-70 m2 rekomen­duojama įrengti vakuuminius de­flektorius, įrengti ventiliuojamus pa­rapetus.